Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει (τακτική συνεδρίαση) την επόμενη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας.
Η συνεδίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20.30 και σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 29 θέματα.
Στα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέματα θα μπορούσαμε να κατατάξουμε το 7ο, το 15ο και 16ο καθώς και τα 23ο/24ο (για το κοινωνικό Παντοπωλείο). 

Με την ευκαιρία, και πριν διαβάσετε τα θέματα, εμείς να αναφέρουμε πως τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν πολλά για αλλαγή της Προέδρου (πως θα παραιτηθεί από τη θέση της λόγω της εργασίας της κλπ κλπ). 
Οι δικές μας – σημερινές και έγκυρες (πιο έγκυρες ΔΕΝ γίνεται) – πληροφορίες λένε τα ακριβώς αντίθετα, πως δηλαδή η Πρόεδρος ΔΕΝ σκοπεύει να παραιτηθεί, πως δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη και πολύ περισσότερο πως δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της εργασίας της Προέδρου.
Τώρα, τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

 1. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Λαμπίδου Ρόιδω του Κωνσταντίνου.
 2. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Μουσενίκα Παναγιώτη του Θωμά.
 3. Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
 4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου της Τ.Κ. Νεοχωρίου για προπονήσεις και αγώνες πρωταθλήματος της «Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Νεοχωρίου Ν. Ημαθίας Μέγας Αλέξανδρος».
 5. Επί της από 01-08-2012 αναφοράς της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Νομού Ημαθίας.
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση και την αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμποχωρίου.
 7. Έγκριση ή μη της αριθ. 93/28-06-2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας για την έγκριση ειδικού τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες καταναλωτών».
 8. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Αθανασιάδου Ιωάννα του Παναγιώτη.
 9. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Δρομπουλιαννούδη Στέφανο του Γεωργίου.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών.
 11. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του ΚΕΠ Δ.Ε. Αντιγονιδών.
 12. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Ματζίρη Ιωάννη  του Δημητρίου.
 13. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Παντόπουλου Δημητρίου του Μερκουρίου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ’ άριθ.116 και 144 αγροτεμαχίων, έκτασης 160.473 τ.μ. και 219.505 τ.μ. που βρίσκονται στον οικισμό Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 15. Έγκριση ή μη της αριθ. 62/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», με τίτλο: «Αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση υπαλλήλου πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
 16. Έγκριση ή μη της αριθ. 67/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Οδοστρώματος στο Οδικό Δίκτυο του Οικισμού Μελίκης» (Α.Μ. 18/2011).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του χώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για εκδήλωση της Νεολαίας Κ.Ν.Ε. Αλεξάνδρειας, στις 29 Αυγούστου και από τις 19:00 μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του Κοινοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Τρικάλων στο Γυμναστικό Σύλλογο «Αγροτικός Αστέρας Πλατέος Ημαθίας» για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις περιόδου 2012-2013, ενόψει του τοπικού πρωταθλήματος της Α2 Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
 22. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 82/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β441ΩΨΠ-ΑΗΘ)
 23. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Ά 85).
 24. Έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με την 224/21-08-2012 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
 25. Έγκριση ή μη της αριθ. 55/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 44/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης  με θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση  Κανονισμού έκδοσης Ενημερωτικού Εντύπου (Εφημερίδα).
 26. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012.
 27. Επί της υπ’ αριθ. 29115/01-08-2012 αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου «Κένταυρος Μελίκης», με θέμα: «Δωρεάν Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γηπέδου Μελίκης».
 28. Επί της υπ’ αριθ. 29152/01-08-2012 αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου «Κένταυρος Μελίκης», με θέμα: «Δωρεάν Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γηπέδου Νεοκάστρου».
 29. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Χρυσόμμαλλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου.