Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έως την Παρασκευή, η επιλογή νέου προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος για τους πρώην πελάτες των Εναλλακτική Ενεργειακή & REVMAΕΝΑ

Οι πρώην πελάτες των εταιρειών Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή και REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. καλούνται να συνάψουν το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου του 2012 σύμβασηγια προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος με προμηθευτή της επιλογής τους, ειδάλλως διατρέχουν κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας τους, αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της.
Στις 31 Αυγούστου λήγει η περίοδος των τριών μηνών, από την ημερομηνία που ανέλαβε, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, την υπηρεσία προμήθειας με ηλεκτρικό ρεύμα στους πρώην πελάτες των δύο εταιρειών.
Η ΔΕΗ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, ανέλαβε την προμήθεια ρεύματος στους πελάτες της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την 00:00 της Τετάρτης 30 Μαΐου 2012 και της REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. από 00:00 της Πέμπτης 31 Μαΐου 2012, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Σχετικός πίνακας των προμηθευτών – της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένης- βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).
Επισημαίνεται ότι, οι καταναλωτές Μέσης Τάσης, καθώς και οι μη οικιακοί καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, με ισχύ παροχής άνω των 25kVA – εφόσον δεν έχουν επιλέξει έγκαιρα προμηθευτή – διατρέχουν τον κίνδυνο διακοπής της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεών τους από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου (παρ. 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου).