Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Όλο και κάτι λείπει!

Η αστυνόμευση και ο έλεγχος είναι έννοια ανύπαρκτη, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
Έτσι κάθε φορά που περνάω, λείπει και κάτι.
Μέχρι να δώσουν τις εργατικές κατοικίες που βρίσκονται στο Πλατύ στους δικαιούχους θα μείνουν μόνο οι τοίχοι…