Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ομόφωνο ψήφισμα για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία από το Δημοτικό Συμβούλιο


Ψήφισμα, ομόφωνο όπως πρέπει αφού πρόκειται για θέμα εξαιρετικής σημασίας που άπτεται της ίδιας της δυνατότητας να μορφωθούν τα παιδιά μας, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία.
Το ψήφισμα αποτελεί και μια έμμεση επίσημη επιβεβαίωση όσων ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες για το ποιος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της μεταφοράς.
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου λοιπόν υπεύθυνη για το θέμα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Δήμος εξέδωσε το ψήφισμα και τέλος! Ο Δήμος πρέπει έμπρακτα να σταθεί αλληλέγγυος στους γονείς και στα παιδιά και να πιέζει συνεχώς προς κάθε κατεύθυνση για το θέμα, μέχρι να περιέλθει στη δική του αρμοδιότητα. Μετά θα κριθεί από όλους εμάς του δημότες-ψηφοφόρους για τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει ως ο μόνος αρμόδιος. Μέχρι τότε όμως με το ψήφισμα το Συμβούλιο (όπως αναφέρεται και στο ίδιο) δεσμεύεται έναντι των δημοτών για στην περίπτωση που δεν δοθεί ΑΜΕΣΑ από τις αρμόδιες αρχές λύση, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να προβεί σε δυναμικές ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση για την επίλυσή του.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην έκτακτη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στις 14:00, μετά από συζήτηση σχετικά με το ανακύψαν, επείγον, πρόβλημα μεταφοράς μαθητών σε Σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Ημαθίας και της χώρας γενικότερα, που είχε ως αποτέλεσμα τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες γονέων και μαθητών και τη μη λειτουργία Σχολικών Μονάδων τις τελευταίες ημέρες, εξέδωσε, ομόφωνα, το ακόλουθο Ψήφισμα :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  1. Τίθεται αλληλέγγυο στα δίκαια αιτήματα των γονέων των μαθητών και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης, για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ώστε, από την Τρίτη 8 Μαρτίου, να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα Σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, λαμβάνοντας υπόψη και τον κρίσιμο χρόνο που διανύει η σχολική περίοδος εν όψει και των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  2. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει ΑΜΕΣΗ λύση στο πρόβλημα της έγκρισης των ενταλμάτων εξόφλησης των λεωφορειούχων, με σχετική εντολή στις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.
  3. Ζητά από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να καταθέσει ΑΜΕΣΑ τροπολογία που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.
  4. Καλεί τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, δεδομένου ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει, έως τις 30-6-2011, η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη μεταφορά μαθητών Σχολικών Μονάδων,να αναλάβουν, ΑΜΕΣΑ, νέες πρωτοβουλίες, προς κάθε κατεύθυνση, για την επίλυση του προβλήματος.
  5. Καλεί όλους τους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλία για την εισαγωγή στη Βουλή σχετικής τροπολογίας με την οποία να ρυθμίζονται τα σχετικά, με την αντιμετώπιση του προβλήματος μεταφοράς των μαθητών, θέματα.
  6. Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην περίπτωση που δεν δοθεί ΑΜΕΣΑ από τις αρμόδιες αρχές λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, επιφυλάσσεται και δεσμεύεται, μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να προβεί σε δυναμικές ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση για την επίλυσή του.