Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία
Έγραφα πριν μέρες για τη νέα γρίπη (πως πλέον ΔΕΝ θα αποτελούν είδηση τα νέα κρούσματα, αφού τα κρύα ΄σφίξανε και ολοένα και περισσότεροι θα αρρωσταίνουμε).
Παραθέτω αυτούσια την ανακοίνωση του Δήμου, που σύστησε επιτροπή για την αντιμετώπιση του φαινομένου αν αυτό πάρει διαστάσεις πανδημίας (μακριά από εμάς!!!!).

Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου εμφάνισης πανδημίας της γρίπης Α(Η1Ν1) συστήθηκε στο δήμο Πλατέος, μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην επιτροπή μετέχουν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής κ. Σάββας Ανδρονίδης, δημοτικοί σύμβουλοι όλων των δημοτικών παρατάξεων, γιατροί και νοσηλευτές των περιφερειακών ιατρείων του δήμου, ο κ. Κώστας Ακριβός, διευθυντής του δημοτικού σχολείου Πλατέος [το σχολείο ορίστηκε ως εμβολιαστικό κέντρο του δήμου σε ενδεχόμενη πανδημία γρίπης], οι κοινωνικοί λειτουργοί, του γραφείου παροχής κοινωνικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών κ. Χριστίνα Ζεϊμπεκίδου και της μονάδας «βοήθεια στο σπίτι» κ. Ευανθία Τράκαλα και η νοσηλεύτρια της ίδιας μονάδας κ. Παναγιώτα Πουλουτζά. Το έργο της Επιτροπής, που έχει γνωμοδοτικό και εισηγητικό χαρακτήρα, θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες, συστάσεις και συμβουλές των θεσμικά εντεταλμένων οργάνων της πολιτείας (υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνική Επιτροπή Γρίπης, αρμόδιο Νομαρχιακό όργανο). Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ανίχνευση των αναγκών και των απαιτήσεων του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης του ενδεχομένου πανδημίας της γρίπης, η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς την δημοτική αρχή (δημοτικό συμβούλιο, δήμαρχο) για την λήψη των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων μέτρων, η εξειδίκευση της εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο των γενικών και ειδικών μέτρων, περιορισμών, απαγορεύσεων, κ.ά. που αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και η σύνταξη τοπικού επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου για την γρίπη στα πλαίσια και σε αντιστοιχία με το εθνικό, το περιφερειακό, το νομαρχιακό, καθώς και αυτό του διαδημοτικού δικτύου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες μέρες για να καθορίσει τις πρώτες ενέργειες της, ενώ προγραμματίζει μέσα στον Οκτώβριο τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης των δημοτών σε συνεργασία με εξειδικευμένους γιατρούς.

Η ανακοίνωση είναι των αρχών Οκτωβρίου. Για την ώρα ΔΕΝ είδαμε κάποια ενημέρωση του γενικού πληθυσμού (όπως είχε ανακοινωθεί πως θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο), περιμένουμε όμως κάποια ενημερωτική ενέργεια τώρα που έπιασε και κρύο και τα πράγματα σοβαρεύουν.
Τα τηλέφωνα, σε περίπτωση …στραβής είναι τα ακόλουθα:
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΤΥ : 23330 63243
ΔΗΜΟΣ (Γραφείο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών): 23330 63101