Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας περιβάλλον

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας (που έγινε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018) συζητήθηκε το σχέδιο κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που περιλαμβάνει 5 κεφάλαια και 31 συνολικά άρθρα. Στόχοι του, όπως αναφέρεται, είναι μεταξύ άλλων, η μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η μείωση του κόστους διαχείρισης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών, καθώς και η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

Ρίξτε μια πρώτη ματιά στο σχέδιο του Κανονισμού ΕΔΩ και περισσότερα θα έχουμε σε άλλη ανάρτηση, όταν συζητηθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.