Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: εκδόθηκαν οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση της 03/06/23 (Σταυρός)

Ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Δήμο Αλεξάνδρειας τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τη βροχόπτωση της 3ης Ιουνίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Σταυρού.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: εκδόθηκαν οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση της 03/06/23 (Αλεξάνδρεια)

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας γνωστοποιείται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τη βροχόπτωση της 3ης Ιουνίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: προς παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση ΥΠΑΑΤ, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και ΕΛΓΑ, αποφασίστηκε το ΔΣ του ΕΛΓΑ να εισηγηθεί την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024.

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: νέα πορίσματα για το χαλάζι της 17ης Μαΐου 2023 στην Ξεχασμένη

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 17ης Μαΐου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Κ Ξεχασμένης.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: γνωστοποιήθηκαν οι πίνακες πορισμάτων για το χαλάζι στο Βρυσάκι

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024  ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Βρυσακίου.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες πορισμάτων ζημιών από χαλαζόπτωση σε Σταυρό και Καμποχώρι

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις παρακάτω καλλιέργειες παραγωγών:

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες του ΕΛΓΑ για το χαλάζι σε Καβάσιλα και Π. Σκυλίτσι

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο αίτιο χαλάζι της 17ης Μαΐου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Καβασίλων και Π. Σκυλιτσίου.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες του ΕΛΓΑ για το χαλάζι στην Πρασινάδα (17/3/2023)

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Κ κοινότητας Πρασινάδας από το ζημιογόνο αίτιο χαλάζι της 17ης Απριλίου 2023.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση και χαλάζι στην Ξεχασμένη

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Πέμπτη 7 Μαρτίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Ξεχασμένης από τα εξής ζημιογόνα αίτια:

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: ανακοινώθηκαν τα πορίσματα επανεκτίμησης ζημιών από τον παγετό της 21/3/2022 (Λουτρός)

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 23/02/2024, τον πίνακα µε τα πορίσµατα επανεκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 21/03/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας ΛΟΥΤΡΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών.