Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4, 2020)

διαχυτικότητα (η) [1887, χωρ. γεν. πληθ.] η έντονη εκδήλωση συναισθημάτων με χειρονομίες, λόγια, εκφράσεις προσώπου, έντονες κινήσεις γενικά: άρχισε τις ~ μπροστά σε όλους Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 500

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 3, 2020)

Αντιστάθμισμα (το) {αντισταθμίσμ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολεκτ.) βάρος που χρησιμοποιείται για την αντιρρόπηση άλλου, για την αντικατάσταση ή την επίτευξη ισορροπίας: (στο ζύγισμα) ήθελε είκοσι κιλά ~ για να ισορροπήσει. ΣΥΝ.: αντίβαρο 2. (γενικότ.) οτιδήποτε προσφέρεται ως αναγνώριση και ανταμοιβή παροχής, υπηρεσίας ή προς αναπλήρωση απώλειας: αυτή η μέρα χαράς είναι το ~ των […]

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 1, 2020)

Επίπλαστος, -η, -ο αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, αληθοφάνεια: ~ αμόγελο / ευγένεια / ειλικρίνεια / συμπεριφορά / αρετή. ΣΥΝ.: προσποιητός, επιτηδευμένος, τεχνητός, υποκριτικός ΑΝΤ.: πραγματικός – επίπλαστα (επίρρ.) ΕΤΥΜ.: μτγν. <αρχ. ἐπιπλάσσω < ἐπί + πλάσσω / -ττω “πλάθω” Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 654

Όλο το άρθρο