Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 28, 2019)

Εμπεδώνω ρ. μετβ. (εμπέ-δωσα, -θηκα, -μένος) 1. καθιστώ (κάτι) ασφαλές, σίγουρο και σταθερό, οργανώνω σε πιο συμπαγή μορφή: η δημοκρατία εμπεδώνεται στην πράξη με τη συμμετοχή του πολίτη ΣΥΝ.: στερεώνω, σταθεροποιώ, εδραιώνω 2. (μτφ) κατανοώ (κάτι) πλήρως, το κάνω κτήμα μου, αφομοιώνω: με επαναλήψεις και εξάσκηση θα εμπεδώσει τις γνώσεις του. ΕΤΥΜ: < αρχ. ἐμπεδῶ […]

Όλο το άρθρο

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 26, 2019)

άθυρμα (το) {αθύρμ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λογ) αυτό με το οποίο παίζει κανείς, το παιχνίδι 2. (μεταφ.) ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι στα χέρια των άλλων, που άγεται και φέρεται, που δεν διαθέτει δική του βούληση: ~ της μοίρας || ~ πολιτικού πάτρωνα. – αθυρματοποιός (ο) [1897] αθυρματοπιοία (η) Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της […]

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση λέξη της εβδομάδας

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 24, 2019)

μεμπτός -ή, -ό αυτός που είναι δυνατόν ή πρέπει να κατακριθεί: δεν έβρισκε τίποτε ~ στη συμπεριφορά του. ΣΥΝ: αξιοκατάκριτος, επίμεμπτος, επιλήψιμος, αξιόμεμπτος ΕΤΥΜ: μέμφομαι βλ.λ. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β” έκδοση, Γ” ανατύπωση (2006), σελίδα 1071

Όλο το άρθρο