Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελιών (2024)

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 916/102034/8-4-2024 του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις », οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2024, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ.(www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι και την 26η Απριλίου του 2024.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτές οι εφαρμογές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Από το ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώθηκε ότι είναι ενεργές οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους 2023.

Ειδικότερα:

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: εκδόθηκαν οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση της 03/06/23 (Σταυρός)

Ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στο Δήμο Αλεξάνδρειας τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τη βροχόπτωση της 3ης Ιουνίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Σταυρού.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Α.Σ. Βέροιας: πρόβλημα με την καρπόδεση – να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ

Σε ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για άλλη μία χρονιά αποδεικνύεται ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει την καρπόδεση στις καλλιέργειες. Φέτος συγκεκριμένα η παρατεταμένη καλοκαιρία μέσα στον χειμώνα δεν επέτρεψε μέχρι στιγμής την καρπόδεση στα βερίκοκα.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: εκδόθηκαν οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από βροχόπτωση της 03/06/23 (Αλεξάνδρεια)

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας γνωστοποιείται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τη βροχόπτωση της 3ης Ιουνίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: προς παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση ΥΠΑΑΤ, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και ΕΛΓΑ, αποφασίστηκε το ΔΣ του ΕΛΓΑ να εισηγηθεί την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024.

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: νέα πορίσματα για το χαλάζι της 17ης Μαΐου 2023 στην Ξεχασμένη

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 17ης Μαΐου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Κ Ξεχασμένης.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

ΕΛΓΑ: γνωστοποιήθηκαν οι πίνακες πορισμάτων για το χαλάζι στο Βρυσάκι

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024  ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Βρυσακίου.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες του ΕΛΓΑ για το χαλάζι στο Νησί

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 26ης Απριλίου 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Νησίου.

Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες πορισμάτων ζημιών από χαλαζόπτωση σε Σταυρό και Καμποχώρι

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις παρακάτω καλλιέργειες παραγωγών: