Κατηγορίες
αγορά Δήμος Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις για θέσεις πωλητών στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο διοργάνωσης των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων του Δήμου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την κάλυψη θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις α) της Αγίας Κυριακής Λουτρού, από 5 έως 8 Ιουλίου 2024 και β) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας, από 13 έως 17 Αυγούστου 2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 13-05-2024 έως 03-06-2024 (ως το συνημμένο ειδικό έντυπο-υπόδειγμα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Δήμου).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους όπως παρακάτω:

– Δια ζώσης : αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 62 (ισόγειο-γραφείο 18)

ή

– Ταχυδρομικά: “Δήμος Αλεξάνδρειας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εθν.Αντίστασης 62, Τ.Κ.59300” ή

– Ηλεκτρονικά: στη διεύθυνση e-mail: tsiliponi@alexandria.gr ή

– μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

Αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ΕΔΩ.