Κατηγορίες
Ελλάδα

youth pass: παράταση μέχρι 12 Δεκεμβρίου για τις αιτήσεις

Για μια εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το youth pass. Η πρώτη πίστωση θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου ενώ θα ακολουθήσει στις 21 Δεκεμβρίου δεύτερη.

Το youth pass είναι ενίσχυση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, κατ’ έτος, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που δίδεται σε νέους 18 και 19 ετών. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τα δεκαοχτώ (18) ή δεκαεννέα (19) εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους (δηλαδή να έχουν κλείσει τα 18 ή τα 19 μέσα στο 2022) και να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.