Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο από το Κ.Υ. Αλεξάνδρειας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη υποστήριξή της στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας την κ.Κοτσιφού Ευσταθία.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ