Κατηγορίες
διαδίκτυο

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΓΓΠΣΔΔ

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, 22:00 έως και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, 09:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της, όπως:

  • Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet
  • Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω gov.gr (KYC)
  • Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο
  • Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ
  • Πληρωμή τελών κυκλοφορίας