Κατηγορίες
τοπική επικαιρότητα

Τη συνεργασία τους με τη Δώρα Κουρκουτά δηλώνουν 5 πρόεδροι Κοινοτήτων

Με δήλωσή τους πέντε πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσαν ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα συνεργαστούν με τη Δώρα Κουρκουτά.

Στη δήλωση αναφέρονται τα ακόλουθα: