Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Διεύρυνση αναγγελίας του ΕΛΓΑ που περιλαμβάνει ζημιές από βροχόπτωση σε καλλιέργειες στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ανακοινώνεται από τον ΕΛΓΑ και τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημία από τη βροχόπτωση της 16ης και 17ης ή της 22ης Μαΐου 2023 στις παρακάτω καλλιέργειες:

  • Βερύκοκα και κεράσια (για ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής)
  • Κορόμηλα
  • Μηδικές (τριφύλλι)
  • Βαμβάκια

μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημίας στους τοπικούς Ανταποκριτές ΕΛΓΑ μέχρι την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 (για τη βροχόπτωση – χαλάζι της 17-05-2023) και έως την Τρίτη 6 Ιουνίου (για τη βροχόπτωση της 22-05-2023) μέσω ραντεβού.

Όσες ποικιλίες δηλώθηκαν σε προηγούμενες αναγγελίες παγετού ή χαλαζιού, δεν χρειάζεται να δηλωθούν πάλι.

Προσοχή: Όσοι παραγωγοί προβούν σε επανασπορά βαμβακιού να αφήνουν μάρτυρες ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, όπου να φαίνεται η πρώτη φύτευση και συγκεκριμένα:

Μία τετράδα σε διπλές σειρές (έως 25 στρ.)

Δύο τετράδες σε διπλές σειρές (πάνω από 25 στρ.)

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης, οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίζουν τη δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (για τον ΕΛΓΑ) του 2022 ή του 2023 (αν υπάρχει).