Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Ανακοίνωση του δήμου Νάουσας για το Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει τους δημότες των οποίων συγγενικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει 5 έτη ταφής, πως θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην εκταφή των οστών και την τοποθέτησή τους στα οστεοφυλάκια του Κοιμητηρίου, λόγω έλλειψης χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νάουσας.

Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που δεν γίνει η εκταφή με την ευθύνη των συγγενών, οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπεύθυνοι του Δημοτικού Κοιμητηρίου θα προχωρήσουν στην εκταφή των οστών και την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Νάουσας.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσόδων – Κοιμητηρίων Δήμου Νάουσας (κ. Σταύρος Τέγος, τηλ. 2332350317) και στο Κοιμητήριο Δήμου Νάουσας (κ. Ευάγγελος Μόσχος, τηλ. 2332028349).