Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκε ότι την εβδομάδα που έρχεται θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης:

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Από τις 8 έως και τις 11 το πρωί : Είσοδο Αλεξάνδρειας από Θεσσαλονίκη (παλαιά εθνική), Νεοχώρι και τα αντλιοστάσια Σ6, Σ7, Σ8 ΚΑΙ ΝΧ3, ΝΧ4

Από τις 8 το πρωί έως τις 2:30 μετά το μεσημέρι: όλο το χωριό Νεοχώρι και Θερμοκήπια Βεζύρογλου

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Από τις 8 το πρωί έως και τις 2:30 μετά το μεσημέρι: στο χωριό Καψοχώρι, τμήμα του χωριού προς το γήπεδο.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.