Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπές ηλεκτροδότησης σε σημεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 θα υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τρία σημεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα:

– από τις 8 έως και τις 9:30 το πρωί στη βιομηχανία «ΑΛΜΗ», στην περιοχή του Σχοινά

– από τις 8:30 έως και τις 11:30 το πρωί στη βιομηχανία «ΒΑΚΟ» στο Πλατύ

– από τις 9:30 έως και τις 10:30 το πρωί στο Λιανοβέργι, στο τμήμα του χωριού κοντά στο κανάλι.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.