Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 31 Μαΐου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Για δεύτερη φορά μέσα σε 7 ημέρες θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας – επόμενη προγραμματισμένη τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση είναι για την Τρίτη 31η Μαΐου 2022, στις 13:30.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης τα ακόλουθα θέματα:

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (σχετική απόφαση αριθμ. 170/2022 Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλατύ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του αιτήματος του Συλλόγου Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων για δεντροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (σχετική η υπ΄αριθ. 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη δημιουργίας εννέα (9) θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Αλεξάνδρεια (σχετική η υπ΄αριθ. 7/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Έγκριση ή μη του Κανονισμού εμποροπανηγύρεων του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η υπ΄αριθ. 8/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. 1. Ορισμός μελών:

α) Επιτροπής διενέργειας απόδοσης θέσεων των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου

β) Επιτροπής διεξαγωγής για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου 2. Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής απόδοσης των θέσεων των ενδιαφερομένων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)