Κατηγορίες
κοινωνία

Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό (World Autism Awareness Day).

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού  καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ (ψήφισμα 62/139) στις 18 Δεκεμβρίου 2007. Είναι μία από τις επτά επίσημες ημέρες του ΟΗΕ για την υγεία.

Σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία.

Ο όρος “αυτισμός” προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη “εαυτός” και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του.

  Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί μια ισόβια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, πλήττοντας την ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM-5) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής αποτελούν (American Psychiatric Association, 2013):

1. Τα ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία

2. Τα περιορισμένα και επαναληπτικά μοτίβα: συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων.

  Η ΔΑΦ αποτελεί μια διάχυτη διαταραχή, υπό την έννοια ότι πλήττει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις περισσότερες περιοχές της ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχει πολυ μεγάλη ετερογένεια ως προς τον αριθμό και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ΔΑΦ, το επίπεδο του προφορικού λόγου και το νοητικό δυναμικό των παιδιών. Η πολυπλοκότητα της διαταραχής και η διαφορετικότητα των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα επιβάλλει τη διαφορετικότητα και των προσεγγίσεων – περεμβάσεων που θα υλοποιηθούν.   Στόχος του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας, υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης, είναι η συνεχής και συστηματική ενίσχυση όλων των εξελικτικών τομέων (γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό-συμπεριφορικό και κοινωνικό) των μαθητών/τριών με ΔΑΦ, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική τους κατάρτιση και την κοινωνική τους ένταξη. Καταβάλλονται προσπάθειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, την προώθηση συνεργασιών με άλλες σχολικές μονάδες, τους γονείς/κηδεμόνες, τους αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, ας υιοθέτησουμε όλοι ένα κοινό όραμα: μια κοινωνία στην οποία θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. Με τη γνώση έρχεται η αποδοχή και με την αποδοχή καλλιεργείται μέσα μας η αλλαγή..!!