Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 27 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 27 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Η συνεδρίαση για μια ακόμη φορά θα είναι «μικτή», δηλαδή διά ζώσης, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο αλλά και με τηλεδιάσκεψη.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε και διάφορες αλλαγές ενώ να επισημάνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και ψήφιση δέκα θέματα, τα ακόλουθα:

1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Αποτίμηση ή μη σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2021 και καταβολή τους στους δικαιούχους εργαζομένους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Αποτίμηση ή μη σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2021 και καταβολή τους στους δικαιούχους εργαζομένους της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Αποτίμηση ή μη σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2021 και καταβολή τους στους δικαιούχους εργαζομένους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποτίμηση ή μη σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) έτους 2021 και καταβολή τους στους δικαιούχους εργαζομένους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης: α) αποδοχής ποσού 74.670,00 ευρώ από κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Αλεξάνδρειας, β) κατανομής του προαναφερθέντος ποσού στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης Δ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του Συλλόγου “Το χαμόγελο του Παιδιού”, προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά του Δήμου Αλεξάνδρειας για το χρονικό διάστημα από 01-03-2022 έως 31-12-2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας» του Δήμου Αλεξάνδρειας, με κωδικό ΟΠΣ 5004098. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή των αριθ. πρωτ. 8546, 8547 & 8548/13-05-2021 μισθωτικών σχέσεων που αφορούν την εκμίσθωση των αριθ. 12(7), 12(8) & 88 αγροτεμαχίων Κοινότητας Κορυφής Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 10. Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 538/2018 και 392/2019, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, σχετικά με τον ορισμό μελών σε επιτροπές. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)