Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζει το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, στις 13 και στις 19 Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα, η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., με το εξής θέμα: “Πυρκαγιές”

και συγκεκριμένα

 • την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης
 • Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από Ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
 • την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από το Δήμο
 • τη λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές
 • ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών
 • την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Η δεύτερη συνεδρίαση θα γίνει την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 (Μεγάλη Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ., με το εξής θέμα: “Πυρκαγιές”

και συγκεκριμένα

 • η πορεία υλοποίησης των δράσεων, που οι συμμετέχοντες φορείς στο ΣΤΟ δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση τους κατά την πρώτη συνεδρίαση
 • θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
 • θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων στο πλαίσιο λειτουργίας ΔΕΥΑ