Κατηγορίες
παιδεία

Πανελλαδικές 2018: το Μάρτιο οι αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 353 Β ́/2018), οι δηλώσεις – αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου.

Με την ίδια απόφαση και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν για τις εξετάσεις, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια. Επίσης με την αίτηση – δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικής δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων θα οριστούν με σχετική υπουργική απόφαση.