Κατηγορίες
κοινωνία Οικονομία

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): στις 15 Φεβρουαρίου ανοίγει η εφαρμογή για τις αιτήσεις

Στις 15 Φεβρουαρίου θα ανοίξει τελικά η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, καθιερώνονται 2 κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ.
Α κατηγορία: θα υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Στην κατηγορία αυτή η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος θα φτάνει τα 75 ευρώ/MWh ενώ θα υπάρχει απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Υπολογίζεται ότι η έκπτωση θα φτάνει το 70%


Β κατηγορία: θα υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Στην κατηγορία αυτή η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος θα φτάνει τα 45 ευρώ/Mwh. Υπολογίζεται ότι η έκπτωση θα φτάνει το 35%.

Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι μπαίνουν και περιουσιακά στοιχεία (πέρα από τα εισοδηματικά), ώστε να αποκλείονται από την ένταξη στο ΚΟΤ όσοι έχουν έχουν μεγάλη περιουσία αλλά μικρό εισόδημα (άρα μπορούν να χαρακτηριστούν εύποροι, αφού έχουν πχ. ακίνητα ή καταθέσεις αλλά με το παλιό σύστημα ήταν δικαιούχοι της έκπτωσης).

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την β’ κατηγορία των δικαιούχων του ΚΟΤ είναι τα ακόλουθα:

  • 1 άτομο : 9.000 ευρώ
  • μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι: 13.500 ευρώ
  • μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος :15.750 ευρώ
  • μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: 18.000 ευρώ
  • μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος: 24.750 ευρώ
  • μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: 27.000 ευρώ

Όσον αφορά τη συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αυτή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος (με προσαύξηση κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το νέο ΚΟΤ καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης μέχρι 10%. Με το νέο πλαίσιο, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.