Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ενημέρωση από τη Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων σχετικά με τις ζημίες στα ροδάκινα από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, υπό τον συντονιστικό ρόλο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση), αναλαμβάνουν την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τις ζημίες που υπέστησαν οι παραγωγοί Νεκταρινιών, Ροδακίνων συμπυρήνων και επιτραπεζίων, από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου.

Τα εν λόγω στοιχεία, κατόπιν υπάρχουσας συμφωνίας, θα παραδοθούν στον ΕΛΓΑ για επεξεργασία.
Η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει εξατομικευμένα ανά παραγωγό, αντί οριζόντια ανά ποικιλία, λύση που επελέγη, για να προστατεύσει τον δικαιούχο Αγρότη από τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί η αποζημίωση ως εισοδηματική ενίσχυση και να απαιτηθεί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάκτησή της.


Τα τεχνοκρατικά στελέχη των Συνεταιρισμών είναι σε επαφή με τα αντίστοιχα στελέχη του ΕΛΓΑ για να συνδιαμορφώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, δια μέσου της οποίας θα καταχωρηθούν και θα αποσταλούν τα απαιτούμενα δεδομένα.
Η ακολουθητέα διαδικασία, θα συμπεριλάβει και τους οργανωμένους Αγρότες στους Συνεταιρισμούς και τους μεμονωμένους.

Αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων, έργο στο οποίο θα συμμετέχουν οι Συνεταιρισμοί, θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην επεξεργασία, την εξατομίκευση και την κάλυψη των ζημιών.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση) θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη τους Αγρότες και τους Συνεταιρισμούς.