Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες αλιείς της Π.Ε Ημαθίας

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) το μέτρο της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.
Το μέτρο αφορά στους επαγγελματίες αλιείς που θέλουν να αποσύρουν τα αλιευτικά τους σκάφη.
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr

Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται απ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aposyrsi.alieia.gr από 09.11.2017 έως 04.12.2017 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123