Κατηγορίες
ανακοινώσεις Ημαθία

Απαγόρευση της αλιείας πέστροφας από την 1η Νοεμβρίου

Από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Β.Δ. αρ.142 / 71 “Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών” απαγορεύεται απολύτως σε όλες τις λίμνες και τους ποταμούς της Επικράτειας, η αλιεία πέστροφας, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για την προστασία της αναπαραγωγής της.
Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331 350 123.