Κατηγορίες
ανακοινώσεις Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

2ο Δελτίο γεωργ. προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας – βαμβακοκαλλιέργεια

cottone3Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας γνωστοποιήθηκε το ακόλουθο δελτίο γεωργ. προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια:

  1. Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά στο διάστημα στο στάδιο δημιουργίας χτενιών, αρχή της ανθοφορίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.

  1. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο δημιουργίας χτενιών και στην αρχή της ανθοφορίας

2.2 Στους αγρούς παρατήρησης δεν εντοπίζονται σχεδόν καθόλου προνύμφες πράσινου σκουληκιού. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται σημαντική μείωση των συλλήψεων ενηλίκων στις φερομονικές παγίδες , πράγμα που σημαίνει ότι επίκειται η εκκόλαψη της νέας γενιάς εντός των επομένων ημερών

2.3 Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο τέλος Ιουνίου τα φυτά έχουν έντονη βλαστική ανάπτυξη η οποία απαιτείται να ρυθμιστεί

2.4 Ιδιαίτερα στην περιοχή Αγκαθιάς Κυψέλης και Νησελίου και όσο πλησιάζουμε προς την παραποτάμια περιοχή του Αλιάκμονα υπάρχει σημαντική προσβολή από λυγκο ,που προσβάλει τα νεαρά χτένια

2.5 Παρουσία τετρανύχου υπάρχει σε πολύ περιορισμένη έκταση σε περιοχές του πρωην Δήμου Πλατέως

2.6 Η παρουσία αλευρώδη είναι πολύ περιορισμένη σε όλες της περιοχές της περιφερειακής ενότητας

  1. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

 Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους ανά 3 ημέρες τουλάχιστον εν όψει και της επικείμενης γεννιας ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 προνύμφες ως ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά , ενώ για τον λυγκο 5 άτομα κ.μ.ο. ανα 100 φυτά. Για το ρόδινο σκουλήκι κατώτατο όριο επεμβασης είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από πέντε αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

  1. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

 Την περίοδο αυτή συστήνονται ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον όταν οι πληθυσμοί υπερβαίνουν τα όρια της προηγούμενης παραγράφου. Ανάλογα με την ανάπτυξη σε κάθε βαμβακοχώραφο να γίνουν ψεκασμοί με τους κατάλληλους ρυθμιστές ανάπτυξης ,ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ βλαστικότητας και καρποφορίας Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους , και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών.