Κατηγορίες
ΟΑΕΕ

Έως 31/7 οι δόσεις στο ΟΑΕΕ για τρέχουσες εισφορές ή για δόσεις ρυθμίσεων

oaeelogoΑπό τον ΟΑΕΕ έγινε γνωστό πως η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 3ου διμήνου  είναι η  Παρασκευή  31.7.2015.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015 καθώς και προηγούμενες δόσεις ρυθμίσεων που δεν κατεβλήθησαν επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της Τραπεζικής Αργίας.