Κατηγορίες
αντιδήμαρχοι Γκυρίνης Παναγιώτης Δήμος Αλεξάνδρειας Ναλμπάντης Κώστας

Ο Κ. Ναλμπάντης ορίστηκε αναπληρωτής του δημάρχου Αλεξάνδρειας

Ένα μήνα (και λίγες μέρες) μετά από την παραίτηση του Νίκου Αλεξόπουλου από τη θέση του αντιδημάρχου, με απόφασή του που ήδη δημοσιεύτηκε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης όρισε ως αντικαταστάτη του όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντιδήμαρχο Κώστα Ναλμπάντη για να τον αναπληρώνει.