Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας οικονομική επιτροπή

Τη Δευτέρα 4/5 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 20 θέματα εγγεγραμμένα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα είναι τα παρακάτω:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού  διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου – καθαριότητας  & ευπρεπισμού – χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 4ου σταδίου   για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης  και ανταλλακτικών μηχανημάτων – συστημάτων άρδευσης  για το έτος 2015.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση INVERTER.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα της συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».

 1. Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων, καθώς και έγκριση ή μη του πρακτικού επί υποβληθεισών ενστάσεων.

 1. Κατάρτιση έκθεσης α΄ τριμήνου  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.

 1. Λήψη απόφασης  για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Κ/Ξ Δ.Ε.Α.Φ.Π. Μελίκης).

 1.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Μελιόπουλος Νικόλαος).

 1. Λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης (αφορά υπόθεση Σταθοπούλου Στυλιανή).

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεων δικηγόρων (αφορά υπόθεση προστίμου ΔΕΑΦΠ Μελίκης).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου – Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Χαράλαμπου Κουρουγαννίδη).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου – Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Ελευθερίου Σαίτη).

 1. Λήψη απόφασης  για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου – Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Αποστολίδη Κωνσταντίνου).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου – Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Τερζίδου Σιδέρω).

 1. Λήψη απόφασης  για την έγκριση  πρακτικών  της δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 3 καταστήματος που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 1. Λήψη απόφασης  για την έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού  του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ” (Α.Μ. 109/2014).

 1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015.