Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

kapi_alexandriaΜε δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015, στις 13.30, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας
Τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. «Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
2. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμηθειών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».


3. «Λήψη απόφασης για ψήφιση-διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
4. «Λήψη απόφασης για ψήφιση-διάθεση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015(ομάδα 02.80.81)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
5. «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
6. «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
7. «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών στο Ν.Π.Δ.Δ ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ για το έτος 2015’
8. «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων στο Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015»
9. «Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεση πίστωσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού»
10.  «Λήψη απόφασης για εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».