Κατηγορίες
εκλογές

Δεν θα ψηφίσουν τελικά οι 18άρηδες στις 25 Ιανουαρίου

urneelnatΜε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται γνωστό πως οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους λαμβάνει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως η εγγραφή των γεννηθέντων το 1997 στους καταλόγους δεν είναι δυνατή αφού δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ΥΠΕΣ ώστε να προτείνει διατάγματα που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων του ΠΔ 26/2012 ενώ παρά το ότι υπάρχει από το νόμο η δυνατότητα έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου για αλλαγή του συγκεκριμένου ΠΔ, αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω ασφυκτικών προθεσμιών (που προβλέπονται από το ίδιο ΠΔ) και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.