Κατηγορίες
Ημαθία

Σύμβαση συντήρησης του οδικού δικτύου της Ημαθίας υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαϊτζίδης

kalaitypografidromoiΤην σύμβαση συντήρησης του οδικού δικτύου της Ημαθίας, ύψους 615.444 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ημαθίας στα πλαίσια των καθηκόντων της (καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, πρανών και ερεισμάτων, κατασκευή και συντήρηση κρασπέδων, στηθαίων, κιγκλιδωμάτων και πεζοδρομίων οδών και γεφυρών, τοποθέτηση νέας και αντικατάσταση παλαιάς και φθαρμένης σήμανσης, επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα, διαγράμμιση και αποχιονισμός κ.α) εκτός από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης, υπέγραψε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης, παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας “Ασφαλτικά Βέροιας ΕΠΕ”.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών έργων της ΠΚΜ, χρηματοδοτούμενο κατά ποσό των 335.949,10 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 και το υπόλοιπο 284.050,90 ευρώ από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους( ΚΑΠ) για το έτος 2014 με κωδικό έργου:2131ΗΜΑ015ΚΑΠ12.