Κατηγορίες
αυτοκίνητο

Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA μοντέλα Yaris Diesel, Auris Diesel, Corolla Diesel και iQ Diesel

toyotalogoΤο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA μοντέλα Yaris Diesel, Auris Diesel, Corolla Diesel και iQ Diesel.

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά 8265 οχήματα, παραγωγής από 27 Απριλίου 2008 έως 20 Νοεμβρίου 2014, στα οποία λόγω ανεπαρκούς ροής αέρα στο σύστημα εισαγωγής υπό ορισμένες συνθήκες, είναι πιθανό λάδι προερχόμενο από την τσιμούχα του υπερσυμπιεστή και/ή από το σύστημα ανακύκλωσης των αναθυμιάσεων του κάρτερ (positive Crankcase Ventilation, PCV) να συσσωρευτεί στον εναλλάκτη θερμότητας (intercooler).

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης, το συσσωρευμένο λάδι είναι πιθανό να εισέλθει στο θάλαμο καύσης προκαλώντας ανώμαλη καύση ή/και υδραυλική συμπίεση. Η υπερβολική δύναμη που θα ασκηθεί στο πιστόνι και στην μπιέλα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική ζημία και να αυξήσει τον κίνδυνο ανάφλεξης στο χώρο του κινητήρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει ο σχετικός έλεγχος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808000 (ώρες λειτουργίας από 09.00πμ έως 05:00μμ).