Κατηγορίες
παιδεία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΚΜ: μεταφορά μαθητών – η απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου με τις προτάσεις

metaforamathitonΑπόφαση με τελικές προτάσεις προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στη μεταφορά μαθητών εξέδωσε κατά πλειοψηφία σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την τακτική συνεδρίαση του σώματος.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με τελικές προτάσεις προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για τη μεταφορά μαθητών έχει ως εξής:

«Τον Ιούνιο του 2013 εκδίδεται η νέα ΚΥΑ 24001/2013 που ορίζει ότι οι διαδικασίες και μόνο της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων περνούν στην ευθύνη των Περιφερειών. Μια υπόθεση που αποτυχημένα για δυόμισι περίπου χρόνια ταξίδεψε από τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους νεοσύστατους με τον Ν.3852/10 Δήμους της χώρας, ανατέθηκε τελικά στις Περιφέρειες, χωρίς καν να δοθούν επαρκείς αιτιολογήσεις.

Όταν η κυβέρνηση κάλεσε τις Περιφέρειες να αναλάβουν τις διαδικασίες για τη μεταφορά των μαθητών, θέσαμε εξαρχής τους προβληματισμούς μας. Ο α΄ βαθμός αυτοδιοίκησης είχε αποτύχει να δημιουργήσει τις δομές, να δρομολογήσει τις διαδικασίες για να ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών εγκαίρως, οπότε κληθήκαμε να αναλάβουμε εμείς αυτό τον ρόλο.

Αναλάβαμε ως διοίκηση της ΠΚΜ το θέμα σε μια δύσκολη περίοδο και τα καταφέραμε σε ελάχιστο χρόνο, επιτυγχάνοντας μάλιστα και εξορθολογισμό του κόστους, παρόλο που δεν είχαν γίνει ούτε οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σήμερα για πολλοστή φορά και παρά τις συνεχείς προτάσεις της διοίκησης ΠΚΜ προς τα αρμόδια Υπουργεία τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα εξακολουθούν να μένουν άλυτα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών και γονέων. Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ τις εξής προτάσεις μας στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στην μεταφορά μαθητών:

 • Οι δαπάνες για την μεταφορά μαθητών να είναι μεταβιβαστικές πληρωμές, δηλαδή όσες μεταφορές χρειάζονται τόσα χρήματα να δίδονται από τον προϋπολογισμό και να μην εγγράφονται αυτά τα χρήματα στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της αυτοδιοίκησης .
 • Τροποποιήσεις στην ΚΥΑ με συμπληρώσεις και παρεμβάσεις (π.χ κατάργηση 90 λεπτης παραμονής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α., σχετικά με τις αποστάσεις που καθορίζουν τους δικαιούχους μεταφοράς, χρειάζεται να απλοποιηθούν και να καταργηθεί η περίπτωση Β΄, άρθ. 1, παρ. 1.
 • Τα όρια του άρθρου 1 χρειάζεται να επανεξετασθούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις είναι εφικτό να διανυθούν πεζή με ασφάλεια από μαθητές στις αντίστοιχες ηλικίες.
 • Οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας να μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών όταν η συνολική απόσταση της κατοικίας τους (από την συντομότερη ενδεδειγμένη [ασφαλή] πεζή διαδρομή) από το σχολείο είναι πάνω από 1200 μ. (άσχετα από την απόσταση από στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης). Επιπλέον, κατά τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η παρουσία συνοδού στο μεταφορικό μέσο.
 • Να διευκρινιστεί προς τους αρμόδιους φορείς ότι η μεταφορά μαθητών Β΄/θμιας εκπαίδευσης με ΜΜΜ πρέπει να θεωρείται «αδύνατη» (κατά τη διατύπωση του άρθ. 2, Κεφ. Γ΄, περ. 1 της Κ.Υ.Α.), εφόσον απαιτούνται πολλαπλές μετεπιβιβάσεις, καθώς αποτελεί τουλάχιστον επισφαλή τρόπο μετακίνησης και σίγουρα πολύ χρονοβόρο. Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. Ακόμα και στην περίπτωση που θα κριθεί καταρχήν αναγκαία μία μετεπιβίβαση, θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς η υποχρέωση της Περιφέρειας να συνεκτιμά για την τελική της κρίση και άλλους παράγοντες, όπως ο συνολικός χρόνος περπατήματος και αναμονής σε στάσεις, το φορτίο των μαθητών ορισμένων κατευθύνσεων, πληθυσμιακά-γεωγραφικά κριτήρια, αστική ή μη αστική περιοχή, κ.λπ..
 • Να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο η παραμονή, πάντοτε εντός του σχολείου και σε κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης/εποπτείας, των μαθητών που χρειάζεται να περιμένουν λόγω του χρόνου εκτέλεσης του δρομολογίου τους.
 • Να συγκροτηθεί άμεσα η, προβλεπόμενη στην Κ.Υ.Α., Ομάδα 1ιαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) με προηγούμενη υπόδειξη εκπροσώπων εκ μέρους των φορέων που μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών (όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών).
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα να δίνεται, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, πρόσβαση στους φορείς που υλοποιούν τον σχεδιασμό της μεταφοράς μαθητών σε συγκεκριμένα πεδία της κεντρικής βάσης δεδομένων «my school» του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στα στοιχεία διευθύνσεων κατοικίας των μαθητών. 7στόσο, θα πρέπει η πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή τη βάση να γεωαναφερθεί, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της για τον καθορισμό των δρομολογίων, τόσο επειδή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει για τους δικαιούχους της μεταφοράς βάσει των αποστάσεων που καθορίζονται σε αυτήν, όσο και επειδή θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να μπορούν να συνδυαστούν με τα δρομολόγια των ΜΜΜ και το οδικό δίκτυο.
 • Για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, καθώς και για τον προσδιορισμό των δικαιούχων απαιτείται η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, στην οποία θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και θα συμπεριλαμβάνονται: 1. διευθύνσεις κατοικίας του μαθητικού πληθυσμού 2. τα δρομολόγια ΜΜΜ 3. προσδιορισμός δικαιούχων βάσει των αποστάσεων και των υφιστάμενων δρομολογίων 3. το συγκοινωνιακό δίκτυο (που θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του δικτύου και της ποιότητας του) 4. πληροφορίες για οχήματα και λεωφορεία δημόσιων φορέων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών.
 • Να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το μέτρο των συγχωνεύσεων σχολείων στις περιπτώσεις που δημιουργεί αναγκαιότητα μετακίνησης των μαθητών, καθώς φαίνεται ότι το οικονομικό όφελος που υποστηρίζεται ότι προκύπτει, μειώνεται στο σύνολό του και η δαπάνη μετακυλύεται σε μεγάλο βαθμό στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι επιφορτισμένο με τις μετακινήσεις των μαθητών. Επομένως, θα ήταν αναγκαία μια απολογιστική μελέτη (που να συσχετίζει το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις με το κόστος που παράγουν).
 • Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εξαιρείται αυτός που θα συμμετέχει σε διαγωνισμό από την υποχρέωση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Αυτό να ελέγχεται κατά την διαδικασία της πληρωμής, προβλεπόμενου συμψηφισμού τυχόν οφειλών.
 • Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι διαδικασίες να εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας συμμετοχής των μεταφορέων ( κυρίως κάτοχοι ταξί)
 • Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου ο προσυμβατικός έλεγχος να γίνεται για λόγους ταχύτητας από την υπηρεσία επιτρόπου ελεγκτικού συνεδρίου του κάθε νομού, ακόμα και στις περιπτώσεις του διεθνή διαγωνισμού».