Κατηγορίες
εθνικές εορτές Πλατύ

Πλατύ: φωτογραφίες από την κατάθεση στεφάνων & την παρέλαση (28/10/2014)

parelasi20142810_150 parelasi20142810_151 parelasi20142810_152 parelasi20142810_153 parelasi20142810_154 parelasi20142810_156 parelasi20142810_158 parelasi20142810_161 parelasi20142810_163 parelasi20142810_165 parelasi20142810_171 parelasi20142810_176 parelasi20142810_178 parelasi20142810_181 parelasi20142810_184 parelasi20142810_185 parelasi20142810_186 parelasi20142810_190 parelasi20142810_193 parelasi20142810_194 parelasi20142810_198 parelasi20142810_200 parelasi20142810_204 parelasi20142810_209 parelasi20142810_214 parelasi20142810_216 parelasi20142810_220 parelasi20142810_223 parelasi20142810_224 parelasi20142810_225 parelasi20142810_226 parelasi20142810_230 parelasi20142810_231 parelasi20142810_232 parelasi20142810_233 parelasi20142810_234 parelasi20142810_237 parelasi20142810_238 parelasi20142810_240 parelasi20142810_241 parelasi20142810_242 parelasi20142810_244 parelasi20142810_247 parelasi20142810_250 parelasi20142810_251