Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας

Ορκωτούς λογιστές ζητά ο Δήμος Αλεξάνδρειας

uff_stampΣτα πλαίσια εφαρμογής του ΠΔ 315/1999 (ΦΕΚ 302Α΄ ) και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας), ο Δήμος Αλεξάνδρειας εκδηλώνει ενδιαφέρον και δέχεται οικονομικές προσφορές από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου για το έτος 2014, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και τις αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 42 Αλεξάνδρεια 59 300) στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας 7 ή 11, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου.

Για περαιτέρω ενημέρωση επί του θέματος, στα τηλέφωνα 2333350162 και 2333350107 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες.
.
Κατάθεση των οικονομικών προσφορών των ενδιαφερομένων, έως την Παρασκευή 24/10/2014 και ώρα 13.00.