Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Στις 29/9 θα συνεδριάσει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

8raniaΤην Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας) και στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα θέματα:

1.«Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος αυτού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για συναλλαγές με Τράπεζες (καταθέσεις-αναλήψεις) και αντίστοιχη εξουσιοδότηση για συναλλαγές με λοιπές Υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, λοιποί Δημόσιοι φορείς και Οργανισμοί»

2.Συγκρότηση «Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και εξουσιοδότηση Διευθυντών & Προϊσταμένων των σχολείων για την οικονομική διαχείριση των Συμβουλίων.