Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Νέα Τμήματα Εκμάθησης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας‏

kdvmΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

.

kdvmalex1

.

kdvmalex2

.

kdvmalex3

.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ..

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι τις 25/09/2014
.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αλεξάνδρειας, το οποίο στεγάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας τις εξής ημέρες και ώρες:

  • Δευτέρα: 10:00 – 13:00
  • Τρίτη: 16:15 -19:15
  • Τετάρτη: 16:15 – 19:15
  • Πέμπτη: 10:00 – 13:00

.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι/ες συμπληρώσατε αίτηση την προηγούμενη περίοδο και δεν παρακολουθήσατε το πρόγραμμα για το οποίο αιτηθήκατε δεν χρειάζεται να επαναυποβάλετε αίτηση.
Επικοινωνία:

  • Θωμαή Ε. Δημητριάδου, 23330026806, 6949410881 Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας 
  • Αθηνά Ευσταθίου, 2333026806, 6936276296 Υπεύθυνη Οργάνωσης
  • email: kdvm.alex@gmail.com