Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στη 1 μμ, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 17 θέματα προς συζήτηση και συγκεκριμένα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 2. Κατάρτιση σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 3. Κατάρτιση σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση πίστωσης υπηρεσίας που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
 5. Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2014.
 6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την καταβολή χρηματοδότησης προγράμματος δράσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, για το έτος 2015.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και τη δέσμευση για τη διάθεση των πιστώσεων του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, για την προμήθεια ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου-οπωροπωλείου), για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, για το έτος 2015.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ” (Α.Μ. 81/2014).
 11. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (εφάπαξ καταβολή για οφειλές έως 31.12.2009).
 12. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 ( εφάπαξ καταβολή για οφειλές από 1.1.2010).
 13. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση ή μη της μελέτης 97/2014 προεκτίμησης για την εκπόνηση “ Μελέτης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την κατασκευή μονάδας αερόβιας επεξεργασίας (κομποστοποίησης) στο Δήμο Αλεξάνδρειας ” Β. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – ανάθεσης Γ. την ψήφιση της πίστωσης.
 14. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ( αφορά υπόθεση της εταιρίας με την επωνυμία “ ΕΝΩΣΗ – Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία” ).
 15. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως της εταιρίας με την επωνυμία “ Ε. και Χύτας Ο.Ε. ”.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ”.
 17. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (για οφειλές έως 31.12.2009 καταβολή με δόσεις).