Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα Δήμος Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας αναφορικά με αναγγελία ζημιάς (και ΠΣΕΑ) λόγω της βροχής της 2ας Σεπτεμβρίου 2014

xorafiplimmyrΑπό το γραφείο του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Ναλμπάντη ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

 .

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας απέστειλε στον Ε.Λ.Γ.Α. αναγγελία ζημιάς (και ΠΣΕΑ) από την ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 2ης Σεπτεμβρίου 2014 που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των δενδρωδών και λοιπών καλλιεργειών, στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες/Κοινότητες:

  • Αλεξάνδρειας
  • Βρυσακίου

.

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας έως και την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου.
Για την εξυπηρέτηση των πληγέντων αγροτών, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με το νέο κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται.
2. Ο Ε.Λ.Γ.Α. καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την παραγωγή, δηλαδή ζημιές στους καρπούς .
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Γ.Α. τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 1/1/2002 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :

  • Καρποφόρα δέντρα 0,1€ (ευρώ) ανά δέντρο .
  • Αροτριαίες καλλιέργειες , κηπευτικά, 1€ (ευρώ) κατά στρέμμα .
  • Αμπέλια 2€ (ευρώ) κατά στρέμμα.

.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:
Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2014,
Β) Ταυτότητα,
Γ) Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και
Δ) αριθμός ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βιβλιάριο).
.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Ναλμπάντης Κωνσταντίνος