Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

211 θέσεις εργασίας στην Ε.Β.Ζ., στο Πλατύ

evz_platy1Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα (211) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και είτε να την υποβάλουν αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε να την αποστείλουν  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εταιρίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση (ειδικότητες, αριθμός ανά ειδικότητα, προϋποθέσεις και προθεσμίες) ΕΔΩ