Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Περι “πολιτικού” και “θρησκευτικού” όρκου των αιρετών

kallikratisΕπειδή γράφονται πολλά (και από εμάς) για τις ορκωμοσίες των αιρετών που εξελέγησαν στον Μάιο που μας πέρασε και που γίνονται τις ημέρες αυτές, καλό είναι να αντιγράψουμε τι ακριβώς γράφει ο “Καλλικράτης” για το θέμα.

.

Αιτία; Απλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει “θρησκευτικός” ή “πολιτικός” όρκος, υπάρχει μια γενικότερη παρανόηση για το θέμα.

.

Το κείμενο που προβλέπεται από το νόμο είναι ένα (1). Το “ζητούμενο” είναι αν το κείμενο θα το αναγνώσει ο εκπρόσωπος της θρησκευτικής Αρχής που παρίσταται για να κάνει τον αγιασμό/ευχέλαιο ή κάποιος άλλος (ανώτερος δημοτικός υπάλληλος ή δικαστικός κλπ). Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα “κενό” στο νόμο, που δεν προσδιορίζει ενώπιον ποίας θεσμοθετημένης Αρχής θα ορκίζονται οι αιρετοί. Οπότε είναι θέμα επιλογής αν π.χ. το κείμενο αναγνώσει ο Μητροπολίτης κάθε περιοχής ή οι ίδιοι οι αιρετοί ή κάποιος άλλος και αν οι δήμαρχοι ή οι σύμβουλοι θα πρέπει να αγγίζουν το Ευαγγέλιο ή όχι.

Στο 52ο άρθρο του ο “Καλλικράτης” αναφέρει:

Άρθρο 52

Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο.

3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο, τους συμβούλους και τους τοπικούς εκπροσώπους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στο δήμο και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκατάστασης.

4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.

5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.