Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας σχετικά με αιτήσεις για δικαίωμα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

imathiamappauvaΑπό την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 3323/99635/1-8-2014 ΚΥΑ περί ‘Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου’ οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 15-12-2014.

.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.
  3. Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής ή ενοικιαστήρια άνω των επτά (7) ετών

 .

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Τα χορηγούμενα δικαιώματα επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δύο καλλιεργητικών περιόδων
  • Τα χορηγούμενα δικαιώματα δε μεταβιβάζονται
  • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος γραφείο 9 και στο τηλ. 2331350148 & 2331350165 (κ. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.