Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι (στις 12.00) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση η σημερινή συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω του γεγονότος ότι για την λήψη αποφάσεων επί των προς συζήτηση θεμάτων προβλέπονται καταληκτικές ημερομηνίες αλλά και επειδή (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται) θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

  • Λήψη απόφασης για την υποβληθείσα ένσταση κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού).
  • Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για υποβληθείσες ενστάσεις κατά του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (άνοιγμα τεχνικών προσφορών) καθώς και έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (άνοιγμα τεχνικών προσφορών).
  • Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής της εταιρίας “ ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”).