Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 10, 2014)

Αφετικός, -ή, -όlibri3

αυτός που σχετίζεται με την εκκίνηση (βλ. λ. αφέτης)

[ΕΤΥΜ <μτγν. ἀφέτης]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 325