Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παρουσίαση προγράμματος για ανέργους την Παρασκευή 9 Αυγούστου στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος


Την Παρασκευή 9 Αυγούστου, στις 20.45, στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Πλατέος θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πράξης “ΗΜΑΘΙΑ 2012- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ”.

Η Πράξη “ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ” (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση)“, εντάσσεται στη δράση 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αντικειμενικός σκοπός της παρέμβασης…

…στην οποία συμμετέχουν διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων η Αναπτυξιακή Ημαθίας και το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, είναι η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την κινητοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης για ανέργους στην Ημαθία, η έμπρακτη απάντηση στο κεντρικό πρόβλημα της καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ειδικών κοινωνικά ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 80 άτομα στις κατηγορίες:
– ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
– μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών
– και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας – απειλούμενα από φτώχεια.
Στόχος είναι:
η ίδρυση, για 30 ωφελούμενους του προγράμματος, νέας επιχείρησης,
η πρόσληψη άλλων 30 ατόμων σε επιχειρήσεις,
η υπογραφή συμβάσεων (20 άτομα) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.
Κάθε άνεργος που θα επιλεγεί θα λάβει :


Α. Πληροφόρηση & συμβουλευτική υποστήριξη: με στόχο την διάγνωση των αναγκών τους & των στόχων τους, την κατάταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης & την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης αλλά και μετά το πέρας της για την επίτευξη των στόχων τους,


Β. Κατάρτιση: στα πλαίσια της δράσης κάθε ωφελούμενος θα  παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (6.00€/ ώρα , μικτά).

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα γίνουν είναι :

«Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών», (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση) αφορά 15 άνεργες γυναίκες

«Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών», (84 ώρες θεωρία & 36 ώρες πρακτική άσκηση) αφορά 15 άνεργους, ηλικίας 15-30 ετών
«Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση) αφορά 25 άνεργους/ες
«Δημιουργία – Οργάνωση & Λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών», (105 ώρες θεωρία & 45 ώρες πρακτική άσκηση) αφορά 25 άνεργους/ες

Γ. Έμπρακτη στήριξη, από λογιστή, οικονομολόγο και νομικό για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, ατομικών ή κοινωνικού συνεταιρισμού, καθώς και με την ίδρυση 2 θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, οι οποίες αποτελούν υλικοτεχνική υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών


Δ. Στήριξη στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, όπως micro sites & on line shops, για τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, με μεταφορά τεχνογνωσίας από το διακρατικό εταίρο Prospettiva srl., περιοχή  Triggiano της Ιταλίας.


Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για την ένταξη σε άλλα επιδοτούμενα και υποστηρικτικά προγράμματα!.