Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Νέος πρόεδρος στην ΕΒΖ


Την παραίτησή τους υπέβαλαν ο Χρυσόστομος Γερούκης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και εκτελεστικό μέλος του, και ο Παύλος Μπαρούτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη συνεδρίαση του δ.σ. της 1ης Αυγούστου 2013.

Οι παραιτήσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Δ.Σ. της εταιρείας. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ. Μπέτση Ηλία και Μελέτη Γεώργιο. Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Χαραλάμπους Λάμπρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ταραζάς Αστέριος, Μέλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος

Μπέτσης Ηλίας, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κωνσταντινίδης Μανασής, Μέλος

Κολιάτσας Σπυρίδων, Μέλος