Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή


Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Αυγούστου, στις 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του πρόσωπα.
2. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για μίσθωση βοηθητικού χώρου για την στέγαση του Ειδικού Σχολείου Αλεξάνδρειας (νηπιαγωγείο) από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού του έργου “Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 28/2013)”

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό της εκτέλεσης και των όρων διαγωνισμού και την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταφορικών μέσων.
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό αρδευτικού καναλιού στην τ.Κ. Λουτρού”.